top of page
Linkedin Company Logo.png
23 (29).jpg

Privatlivspolitik & Cookies

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan varmepumpelisten.dk indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med varmepumpelisten.dk opgavevaretagelse af tilbud, når du retter henvendelse til os og besøger vores hjemmesider.

Vi behandler de oplysninger, du giver os, eller som vi indsamler, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for deres fortrolighed og for dit privatliv.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse, en e-mailadresse, et kontonummer eller et CPR-nummer.

varmepumpelisten.dk som dataansvarlig

varmepumpelisten.dk er dataansvarlig for de personoplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller henvendelse. Vi er også dataansvarlige, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, eller hvis du accepterer brugen af cookies på vores hjemmeside.

Vi behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere. Vi kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere, når det er nødvendigt for varetagelsen af vores opgaver.

varmepumpelisten.dk formål og grundlag for at behandle personoplysninger

varmepumpelisten.dk hovedopgave er at hjælpe erhverv og private med købe og installere de mest effektive og bæredygtige energikilder. Derfor vil vi også behandle en række personoplysninger om dig, når du kontakter os via mail eller en kontaktformular på varmepumpelisten.dk. Når du skriver til os, vil din henvendelse og dine personoplysninger blive registreret i vores elektroniske sags- og tilbudssystem.

varmepumpelisten.dk behandler primært ikkefølsomme personoplysninger, herunder fortrolige personoplysninger, i forbindelse med vores tilbudsopgaver, eksempelvis:

  • Navn

  • Kontaktoplysninger

  • Installationsadresse

  • Telefon

  • Mail

Vores grundlag for at behandle ikkefølsomme personoplysninger er primært databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og/eller e. Hvad angår CPR-numre, er vores grundlag for behandlingen databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

I nogle tilfælde vil vi behandle følsomme personoplysninger, når det er nødvendigt for os i forbindelse med vores myndighedsopgave, eller hvis du anfører følsomme personoplysninger i en henvendelse til os. Følsomme personoplysninger er f.eks. helbredsoplysninger og oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

Vores grundlag for at behandle følsomme personoplysninger er primært databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Vi vil behandle oplysninger om strafbare forhold, når det er nødvendigt for os i forbindelse med vores myndighedsopgaver. Det vil f.eks. være, når det er nødvendigt for os at indsamle straffeattester til brug for udøvelsen af vores myndighedsopgaver. Vores grundlag for behandlingen er databeskyttelseslovens § 8, stk. 1. 

Nyhedsbrev

varmepumpelisten.dk udsender eventuelt nyhedsbrev, som det er muligt at tilmelde sig via vores hjemmeside. Med det formål at udsende nyhedsbrevet behandler vi ikkefølsomme personoplysninger i form af:

  • e-mailadresse

  • din information om, hvilke nyhedsbreve du har tilmeldt dig.

  • dit samtykke

Vores nyhedsbreve bliver sendt på baggrund af samtykke, og vi behandler på den baggrund ovenstående oplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Cookies

varmepumpelisten.dk anvender cookies på hjemmesiden. Vi behandler altid ikkefølsomme personoplysninger i form af:

  • IP-adresse.

  • Sprogvalg

Hvad angår nødvendige cookies, er vores grundlag for behandling af personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Hvad angår øvrige cookies, er vores grundlag for behandling af personoplysninger dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

varmepumpelisten.dk har også en cookiepolitik, der fortæller, hvordan vi behandler cookies på vores hjemmesider. Hvis du accepterer andre cookies end nødvendige cookies, skal du være opmærksom på, at vi efter omstændighederne behandler andre typer af ikkefølsomme personoplysninger end nævnt ovenfor.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Medarbejdere i varmepumpelisten.dk har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din tilbuds sag. Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til, for at kunne opfylde vores forpligtigelser som offentlig myndighed, og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, og vi har iagttaget vores forpligtigelser som offentlig myndighed, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven.

Nyhedsbrev

Vi kan opbevare dine personoplysninger i op til 30 dage, fra du tilbagekalder dit samtykke. Herefter sletter vi oplysningerne, medmindre vi juridisk er forpligtede til at opbevare dem i en længere periode.

Videregiver vi dine oplysninger?

Vi videregiver kun dine oplysninger, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse i at indhente tilbud. Oplysninger kan også blive videregivet, hvis det er nødvendigt for, at installatører eller leverandører kan varetage deres opgaver.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger eller sælger dem, men overlader dem til vores databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med, at databehandlerne overholder databehandleraftalerne efter gældende regler.

Cookies

Hvis du giver samtykke til brugen af cookies, skal du være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde vil videregive oplysninger om din brug af vores hjemmesider til vores analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du kan slette cookies eller afvise cookies som du ønsker det.

Hvilke rettigheder har du?

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder i forhold til varmepumpelisten.dk behandling af oplysninger om dig. Du har f.eks. ret til at få oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt). Rettighederne fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 21. Vi skal give dig en række informationer, hvis vi behandler oplysninger om dig. Det gælder både, når vi modtager oplysninger fra dig, og eventuelt også, når vi modtager oplysninger fra andre end dig selv.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som varmepumpelisten.dk har modtaget fra dig. Det betyder, at du som udgangspunkt har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med tilbudsservice med mere.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte varmepumpelisten.dk

Klagemuligheder

Du kan klage til Datatilsynet over varmepumpelisten.dk behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Tjenester på sociale medier

Vores hjemmesider kan indeholde sociale mediefunktioner fra f.eks. LinkedIn. Hvis du trykker på disse, vil du blive ledt over på det sociale mediets platform.

Disse sociale medier har deres egen privatlivspolitik. Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser, vilkår og privatlivspolitik grundigt, inden du trykker på links og dermed afgiver personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger om denne privatlivspolitik

varmepumpelisten.dk
Telefon: 7734 6020
Mail: kontakt@varmepumpelisten.dk
 

varmepumpelisten.dk privatlivspolitik er senest opdateret 21. januar 2023.

Tilbage til hovedsiden

Facebook Cover Photo.png

Åbningstider

Man-Tor

8:00 – 17:00 

Fredag

8:00 – 13:00 

Lør-Søn

Send besked om at blive ringet op

Facebook Cover Photo.png
bottom of page